Historia parafii

Krótka historia parafii i kościoła w Woli Łużańskiej.

 

Podstawowym warunkiem utworzenia parafii było wybudowanie kościoła-świątyni. Wieś Wola Łużańska należała do parafii św. Marcina w Łużnej. Mieszkańcy uczęszczali więc do kościoła oddalonego o kilka kilometrów.

Skończyła się II Wojna Światowa. Nastąpił trudny okres tak zwanego stalinizmu i w tym czasie Władysław Gwóźdź ur. 14.05.1899 r. ojciec sześciorga dzieci pragnął wypełnić daną Bogu obietnicę wybudowania kaplicy z wdzięczności za ocalenie rodziny z pożogi wojennej (synowie zmuszeni przez Niemców kopali rowy w białej koło Grybowa) przystąpił do dzieła a był to rok 1951. Postarał się o plany i pozwolenie budowy stodoły. Gromadził materiały, z pomocą chętnych i życzliwych mieszkańców wspomagających go materialnie to jest w  budulce i środki finansowe w roku 1952 pomimo bardzo trudnych, niesprzyjających warunków politycznych położył główny fundament. Następnie  Władysław Gwóźdź z pomocą  Franciszka Tomasika (i innych mieszkańców)codziennie wczesnym rankiem i  wieczorami realizowali dzieło, znaleźli się jednak życzliwi służący reżimowi, którzy donieśli do władz na Władysława Gwoździa że budowa przybiera inny kształt niż opiewa plan i w 1954 roku wskutek donosów przedstawiciele ludowej władzy czyli urzędnicy Wydziału Wyznań Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach pod naciskiem władz wojewódzkich w Rzeszowie wstrzymali budowę nakładając równocześnie bardzo wysoką w tym czasie grzywnę 500 zł na Władysława Gwoździa, grożąc również konfiskatą materiałów budowlanych. Niezależnie od powyższego Władysław Gwóźdź był szykanowany przez ówczesną władzę ludową. Wielokrotnie wzywany do U B na milicję i do innych urzędów bo były to czasy niesprzyjające budownictwu sakralnemu. Budowniczy ( i  w dużej mierze fundator – budował bowiem na polu- działce swojej swatowej Antoniny Madej z domu Gaber). W roku 1955 po wielu staraniach otrzymał z Rzeszowa pozwolenie na dokończenie budowy, lecz w tym samym roku przy kryciu dachu znów dostał zakaz dokończenia budowy. Po każdym takim incydencie wszyscy odsuwali się od Władysława Gwoździa by  nie podpaść władzy, unikali go bojąc się represji. Przyszedł rok 1956 i słynny październik czyli odwilż i dopiero wtedy można było dokończyć budowę przy współudziale licznych mieszkańców wioski

 

Wyposażenie kościoła to jest ołtarze –  główny i dwa boczne wykonał syn Władysława Gwoździa Józef  według koncepcji własnej i brata Bolesława syna Władysława Ławki ufundowane przez pewne rodziny oraz dwa przenośne konfesjonały wykonał Józef Gwóźdź. Wyposażenie zakrystii oraz konfesjonał stały wykonał stolarz Józef Janik. Wystrój ołtarzy i całego kościoła fundowali mieszkańcy wsi i życzliwi znajomi i obcy z zewnątrz.

Warunek utworzenia parafii został spełniony- POWSTAŁ KOŚCIÓŁ!

 

25.12.1957 Proboszcz parafii Łużna poświęcił nową świątynię i odprawił pierwszą mszę św.- Pasterkę. Od tego dnia kościół- kaplicę obsługiwali księża z parafii Łużna

 

07.06.1964 Ks. Biskup Jerzy Ablewicz wizytował kaplicę w Woli Łużańskiej wyrażając zachwyt na widok dokonanego dzieła, dziękując za trud i poświęcenie złożone dla Bożej sprawy przez Władysława Gwoździa i mieszkańców mających udział w tym przedsięwzięciu. Ks. biskup obiecał skierować Księdza do Woli Łużańskiej

 

13.06.1964 Ks. Stanisław Sułkowski został przydzielony jako rektor do Woli Łużańskiej

 

14.06.1964 Ks. Stanisław Sułkowski odprawił pierwszą mszę św. w kaplicy w Woli Łużańskiej. Organistą został Józef Jerzak

Ks. Sułkowski od tej chwili zamieszkał w domu Władysława Gwoździa w ofiarowanym mu pokoju. Na plebanię dla ks. Sułkowskiego Władysław Gwóźdź przeznaczył swoją pracownię stolarską, którą z synem Józefem przy pomocy życzliwych mieszkańców przystosował do potrzeb

 

11.1964 W kaplicy ułożono terakotową posadzkę według projektu Bolesława Gwoździa

 

08.1966 W dniu odpustu poświęcenie wcześniej zakupionych dzwonów

 

1967 usunięcie dachówki i pokrycie dachu kościoła blachą

 

1968 utworzenie cmentarza po uzyskaniu wszystkich pozwoleń

 

1972 rozpoczęcie budowy plebanii domu kapłana. w grudniu położono fundamenty

 

01.01.1973 Kuria diecezji Tarnowskiej mianuje ks. Stanisława Sułkowskiego wikariuszem eksponowanym

wykonano nowy sufit w kościele żelbetowy

 

1974 Pomalowano kościół wewnątrz

26.08.1974 poświęcenie nowo wybudowanego domu kapłana-plebani

 

1975 wykonanie ołtarza twarzą do ludu przez Józefa Gwoździa

06.11.1975 Pogrzeb Władysława Gwoździa- życzeniem ks. Stanisława Sułkowskiego jest “pamięć jego winna być uczczona tablicą w kościele “ co napisał własnoręcznie na 23 stronie kroniki parafialnej

 

10.12.1977 ks. biskup oddelegowuje Ks. Stanisława Sułkowskiego do Krynicy. Rektorat obejmuje ks. Jan Śpiewak

 

31.051980 Ks. Stanisław Sułkowski powraca do parafii z Krynicy

 

12.09.1980 Erygowanie parafii Wola Łużańska i mianowanie proboszcza ks. Stanisława Sułkowskiego  oraz włączenie parafii do dekanatu Gorlickiego przez ks. biskupa Jerzego Ablewicza

 

07-08.1981 Wybudowanie nowego murowanego chóru

 

1982 dobudowanie wieży z przedsionkiem

 

24.08.1986 Objęcie parafii przez proboszcza ks. Jerzego Godzika

 

1988 rozpoczęcie budowy domu katechetycznego

 

13 sierpnia 2016 objęcie parafii przez administratora ks. Czesława Kaputa

 

10 sierpnia 2019 objęcie parafii przez proboszcza ks. mgra Piotra Wronę

 

Darczyńcy i świadczący pracę na rzecz parafii wymienieni przez ks. Stanisława Sułkowskiego w kronice parafialnej oraz przez ks. Jerzego Godzika

 

 1. Władysław Gwóźdź
 2. Maria i Józef Gwóźdź
 3. Bolesław Gwóźdź
 4. Walenty Tarsa
 5. Franciszek Tomasik
 6. Józef Sikora
 7. Antoni Myszkowski
 8. Stanisław Ćwiklik
 9. Stanisław Salwa
 10. Kazimierz Podolski
 11. Ignacy Podolski
 12. Władysław Dusza
 13. Kazimierz Dusza
 14. Kazimierz Ptaszek
 15. Bogdan Ptaszek
 16. Zygmunt Beduch
 17. Władysław Ćwiklik z USA- fundator średniego dzwonu
 18. Marian Zawiślak
 19. Marian Gryzik
 20. Józef Więcek
 21. Tadeusz Klein
 22. Jan-Kazimierz Szymczyk
 23. Jan Kuk
 24. Bolesław Michalec
 25. Józef Barczyk
 26. Kazimierz Gruca
 27. Józef Masłowski
 28. Roman Rząca
 29. Jan Marynowski
 30. Józef Pajor
 31. Józef Kowalski
 32. Bedus
 33. Lisowscy
 34. Matek Róża
 35. Młodzież
 36. Ludwika Ćwiklik
 37. Parafia Łużna
 38. Józef Janik- stolarz
 39. Ryszard Janik
 40. Janek
 41. Franciszek Ćwiklik

 

Opracował: Parafianin

 

Image module